Chào mừng bạn đến với
  PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ
  Phiên bản 1.5
 
 • Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức.
 • Tin học hóa một số nghiệp vụ công tác cán bộ.
 • Cung cấp các biểu mẫu, biểu báo cáo theo quy định hiện hành.
 • Dễ dàng tra cứu thông tin phục vụ công tác chuyên môn.
 • Phần mềm hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Chrome hoặc Internet Explorer (IE).
 •    
   ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
     
  Đối tuợng quản lý:
   
  Tên truy cập: 
   
  Mật khẩu: